You are currently viewing Djelatnici Doma kulture Sisak podržali osobe sa sindromom Down

Djelatnici Doma kulture Sisak podržali osobe sa sindromom Down

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak odaslalo je prema gradskim institucijama i organizacijama poziv da se na Svjetski dan sindroma Down, koji se obilježava 21. ožujka, pridruže u nošenju šarenih rasparenih čarapa i time pruže podršku osobama sa sindromom Down, ali i osvijeste građane da je nemogućnost uparivanja čarapa samo jedan od problema s kojim se ove osobe svakodnevno susreću. Pozivu su se odazvali zaposlenici Doma kulture Kristalna kocka vedrine.