You are currently viewing 10. Festival o pravima djece

10. Festival o pravima djece

Na 10. festivalu o pravima djece kojeg organizira UNICEF a čijoj se organizaciji i ove godine pridružio Dom kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, prikazane su projekcije filmova za djecu i mlade. Blok matineja stvaralaštva djece namjenjen za osnovne škole održan je u srijedu, 24.10.2018. godine u Domu kulture Sisak u 12 sati.