You are currently viewing 18. dani glazbe Miroslava Miletića

18. dani glazbe Miroslava Miletića

Ovogodišnji 18. dani glazbe Miroslava Miletića održavaju se 24. i 25. listopada u Koncertnoj dvorani Miroslava Miletića Glazbene škole Frana Lhotke Sisak. U srijedu, 24.10.2018. godine u 19,30 sati u Glazbenoj školi Frana Lhotke održat će se svečani koncert na kojem će nastupiti: Ansambl Croazzolla Concertante, Gudački kvartet Cadenza Zagreb, Tihana Herceg Ivšić, mezzosopran, Lidija Ljubičić, flauta.

U četvrtak, 25.10.2018. godine u 19,30 sati u Glazbenoj školi Frana Lhotke održat će se koncert učenika Glazbene škole Frana Lhotke.
Festival se održava u organizaciji Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak i Glazbene škole Frana Lhotke Sisak, a pod pokroviteljstvom Grada Siska i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ulaz na oba koncerta je slobodan.

Miroslav Miletić (Sisak, 22. kolovoza 1925. – Zagreb, 13. siječnja 2018.), skladatelj, violist, violinist, glazbeni pedagog, umjetnički voditelj, organizator, nakladnik. Rado je svirao, putovao, upoznavao ljude,   usavršavao se i učio. Utemeljio  je (1960.) i umjetnički vodio Gudački kvartet „Pro arte“ , koji je u četrdeset i tri godine djelovanja održao u domovini i diljem svijeta više od dvije tisuće koncerata, promičući  suvremenu glazbu, osobito  onu  hrvatskih skladatelja. Snimili su 11 nosača zvuka,  izveli brojne praizvedbe, inspirirali i promovirali mnoga djela i  hrvatske skladatelje i godinama bili među najuspješnijim kvartetima na svijetu. Kao solist violist svirao je sa mnogim  domaćim i inozemnim orkestrima  (Zagrebačka, Slovačka, Bratislavska, Lenjingradska filharmonija) i nizom različitih komornih sastava. Radio je  dvadeset tri godine kao profesor viole na Glazbenoj školi P. Markovca u Zagrebu, i utemeljio učenje viole kao glavnog predmeta u glazbenim školama. Dobitnik je značajnih nagrada:  Zaklade Gaudeamus u Nizozemskoj za Koncert za violu i orkestar (1959.), Zlatni lav u Veneciji za glazbu za film Piko (1960.) dvije zlatne medalje u Verceliju  za Diptih za violončelo i glasovir i Suitu in modo antico za flautu i glasovir (1967.), Vjesnikova nagrada za glazbenu umjetnost „Josip Štolcer Slavenski“  za skladbu Godišnja doba (2002.),  Nagrada  Grada Siska za životno djelo – za izniman doprinos hrvatskoj glazbenoj umjetnosti i značajan doprinos ugledu grada Siska (2007.), te nagrada Porin za životno djelo (2009.). Njemu u čast  bile su  posvećene 32.  Osorske glazbene večeri (2007.).

Jedan je od  najplodnijih , najviše objavljivanih i  najćešće izvođenih  hrvatskih skladatelja kod nas i u svijetu. U  kronološkom popisu njegovih  djela muzikologinje Erike Krpan,  navedeno  je 224 naslova. Njegov skladateljski opus obogaćuje hrvatsku glazbenu baštinu djelima koja se rado sviraju: Folklorne kasacije, Međimurska  (Hrvatska) suita za gitaru, „Dalmatinski“  (Drugi) gudački kvartet, Stilske vježbe  (glasovirski koncert), Četiri aforizma (za četiri klarineta), Male skladbe (za dvije violine), Kroateska br. 1 i 2. Koncert za violu i orkestar, Koncert za flautu i gudače, Koncret za gitaru i orkestar, Koncert za rog i gudače, Koncert za dva klarineta i orkestar i dr. Autor je glazbe  za prvi hrvatski TV balet za djecu Suite Djeca plešu, a njegov Ples za violinu solo prema ZAMP –ovoj evidenciji, najizvođenija je skladba hrvatskih skladatelja uopće. Za Sisak je  skladao  prigodna djela:  Sisačku suitu za orkestar harmonika (1989.), spjevoigru Turci pod Siskom  (1989.)  djevojački zbor  Tvoj grad te čeka (1998. u povodu  50. obljetnice Glazbene škole Frana Lhotke) i  Turci pod Siskom  (1989. ) koračnicu za limene  puhače.

PROGRAM 18. DANA MIROSLAVA MILETIĆA

24.10.2018. / 19,30 h / SVEČANI KONCERT

Hommage a (ä) Miroslav MiletiĆ

Ansambl Croazzolla Concertante
Gudački kvartet Cadenza Zagreb
Tihana Herceg Ivšić, mezzosopran
Lidija Ljubičić, flauta
Ankica Vujnović -Tonković , muzikologinja

Program:    
Miroslav Miletić: Mladenove pjesme  za mezzosopran i flautu
Predvečerje
Dar
Odlazak
Tihana Herceg Ivšić, mezzosopran i Lidija Ljubičić, flauta

Miroslav Miletić: I. gudački kvartet (Četiri preludija)
Preludio Allegro – Danza – Aria Andante – Finale Allegro
Gudački kvartet Cadenza Zagreb
Krešimir Marmilić – violina  Petar Haluza– violina Marta Bergovec– viola Vinko Grubešić – violončelo

John Rutter: Suite for Strings
1. A-roving
2. I have a bonnet trimmed with blue
3. O waly waly
4. Dashing away

Croazzolla Concertante ansambl

Christoph Willibald Gluck Che farò senza Euridice
Tihana Herceg Ivšić i Croazzolla Concertante ansambl

Krešimir Marmilić – violina
Petar Haluza– violina
Marta Bergovec – viola
Vinko Grubešić – violončelo
Saša Špoljar – kontrabas

25.10.2018. / 19,30 h / KONCERT UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE FRANA LHOTKE

Program:

I. Lhotka – Kalinski: Contradanza
            Iz ciklusa „Stari dalmatinski plesovi“
                        Klavir: Katja Preloščan, 3. raz.
                        Nastavnik: Marina Mišerić, nast.

M. Miletić: Klokan – Polka
                        Klavir: Klara Cerovac, 4. raz.
                        Nastavnik: Davorka Rupčić Kuhtić, prof. mentor

J. Hatze: Lađa u noći
                        Sopran: Ana Delić, 2. pr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Tihana Herceg Ivšić, prof.

M. Miletić: Valcer snježne kraljice
                        Klavir: Marta Šprišić, 4. r.
                        Nastavnik: Davorka Rupčić Kuhtić, prof. mentor

F. Lučić: Snešica
                        Sopran: Sara Celić, 1. sr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Iva Mihelić, prof.

M. Miletić: Noveletta
                        Saksofon: Ana Šušmeg, 2. sr.
                        Klavir: Ivona Konjetić, prof.
                        Nastavnik: Natalija Jarec, prof.

F. Lhotka: Lulo moja
                        Bariton: Jan Vukelić, 1. sr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Tihana Herceg Ivšić, prof.

M. Meštrović: „Cobra dance“ za klavir četveroručno
                        Klavir: Ana Tomšić, 3. sr.
                                    Sanja Krivošić, prof. mentor
                        Nastavnik: Sanja Krivošić, prof. mentor

I. Lhotka – Kalinski: Slap
                        Sopran: Anđela Kusmuk, 2. sr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Iva Mihelić, prof.

A. Dvorák: Slavenski ples op. 72 br. 2
                        Klavir: Marijana i Petra Balanč, 3. sr.
                        Nastavnik: Morana Rajman Jelić, prof, savjetnik

F. Lhotka: Žena muža za buću prodala
                        Sopran: Lukrecija Štajcar, 2. sr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Tihana Herceg Ivšić, prof.

D. Pejačević: Koncertni valcer op. 21
                        Klavir: Ana Tomšić, 3. sr.
                        Nastavnik: Sanja Krivošić, prof. mentor

D. Pejačević: U lovu je mjesec na sunce
                        Sopran: Barbara Štimac, 4. sr.
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Tihana Herceg Ivšić, prof.

B. Kunc (obr. F. Pećarić): Tako je nekoć bilo
                        Bisernica: Fran Brleković, 3. sr.
                        Brač: Ivan Pleša, 1. sr.
                        E- brač: Luka Muhvić, 1. sr.
                        Čelo: Matija Perković, 3. sr.
                        Nastavnik: Franjo Pećarić, nast.

M. Miletić: Četa mrava, Pijetao, Bubnjar
            Iz ciklusa pjesama za dječji zbor
                        Izvodi zbor osnovne škole
                        Klavir: Ivana Galić, prof.
                        Nastavnik: Iva Mihelić, prof.