You are currently viewing Audicija za predstavu Tri sestre na Instagramu

Audicija za predstavu Tri sestre na Instagramu

Kazališna družina Tragači, Dom kulture Kristalna kocka vedrine – Gradsko kazalište Sisak i Teatar Mašina igre pozivaju profesionalne glumice da se prijave na

AUDICIJU

za uloge Maše i Irine u predstavi radnog naslova TRI SESTRE NA INSTAGRAMU u režiji Paole Slavice i dramaturgiji Dine Vukelić.
Rad na predstavi odvijat će se u razdoblju od 8. travnja do 13. srpnja (probe u blokovima) te od 2. rujna do 31. listopada 2024.g (kontinuirane probe).
Na predstavi će se raditi principom devised theatrea. Polazišno pitanje jest kako bi općepoznata Čehovljeva lica funkcionirala u kontekstu društvenih mreža, što bi one za njih značile, bi li ih dodatno pasivizirale i otuđile od stvarnog svijeta ili bi im omogućile premošćavanje razdaljine do toliko željenog boljeg života u svjetskoj metropoli. Glumice će na početku rada na predstavi pokrenuti Instagram profile svojih likova koje će voditi dok god predstava ostane na repertoaru kazališta. Putem tih profila otvarat će prostor za dvosmjernu komunikaciju s publikom i co-creation.
Za audiciju je potrebno pripremiti jedan monolog Maše ili Irine po vlastitom izboru iz „Tri sestre“ A.P.Čehova.
Izabrane kandidatkinje će na audiciji dobiti dodatni zadatak na bazi improvizacije vezan uz temu društvenih mreža.
Prijava na audiciju treba sadržavati:
 Životopis s fotografijom i kontakt podacima
 Kratko pismo (do jedne kartice sa znakovima) u kojem opišite što vas inspirira kod Čehova
 Popis drugih zauzeća u navedenim terminima rada na predstavi
Prednost pri prijavi na audiciju imat će samostalne umjetnice i pripadnice strukovnih udruga u dobi od 25 do 40 godina.
Audicija će se održati 19.03. od 15 do 20 sati te 20.03. od 10 do 15 sati u fotografskom studiju Omnibus, Brozova 36/2.
Prijave se zaprimaju na e-mail: tragaci.zagreb@gmail.com do 16. ožujka 2024. g. u 21:00 sat.