You are currently viewing Daniel Pavlić na kongresu nezavisnih kinoprikazivača KIN-KONG

Daniel Pavlić na kongresu nezavisnih kinoprikazivača KIN-KONG

Iduća dva dana 28. i 29. kolovoza u Zadru se održava dvodnevni kongres nezavisnih kinoprikazivača KIN-KONG.
Kongres se u Hrvatskoj održava po prvi put s ciljem umrežavanja i edukacije, a okupit će sve nezavisne kinoprikazivače, predstavnike filmske industrije i deset vrhunskih europskih stručnjaka s polja kinoprikazivaštva i relevantnih organizacija.Organizator KING-KONG-a je Hrvatski audiovizualni centar u suradnji s Avvantura Film Festivalom i uz potporu Grada Zadra i Zadarske županije.
I Dom kulture Kristalna kocka vedrine Sisak na kongresu ima svog predstavnika, voditelja Filmskog centra Daniela Pavlića.