You are currently viewing “Dobri čovjek Bažulek” izveden na 11. Prologu

“Dobri čovjek Bažulek” izveden na 11. Prologu

U sklopu 11. Festivala regionalnih kazališta Prolog izvedena je predstava “Dobri čovjek Bažulek” koja je nastala u koprodukciji Gradskog kazališta “Zorin dom” iz Karlovca i Kazališta KNAP iz Zagreba. Predstava je upriličena u ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine. Homoresku koju su na sceni Doma kulture Kristalna kocka vedrine izveli odlični glumci – Mladen Vasary, Ana-Marija Percaić, Giulio Settimo, Nino Pavleković i Iva Šimić, publika je ocijenila ocjenom 4.59.