You are currently viewing Gudački kvartet Rucner na 23. Danima glazbe Miroslava Miletića

Gudački kvartet Rucner na 23. Danima glazbe Miroslava Miletića

23. Dani glazbe Miroslava Miletića ugostit će Gudački kvartet Rucner, u utorak, 17.10.2023. u Domu INA rafinerije s početkom u 19 sati. Nastupaju Ivana Penić Defar na violini, Ana Paula Knapić Franković na violini, Dragan Rucner na violi i Snježana Rucner na violončelu. Ulaz je slobodan.

GUDAČKI KVARTET RUCNER

Gudački kvartet Rucner utemeljili su 1998. godine bračni par Snježana i Dragan Rucner (do tada dugogodišnji članovi Gudačkog kvarteta Klima). Nastavljajući tradiciju komornog muziciranja njegovanjem klasičnog i suvremenog repertoara kao i izvođenjem djela suvremenih hrvatskih autora, Gudački kvartet Rucner čini i repertoarni iskorak prema glazbi drugih žanrova, o čemu svjedoči i njihova nadasve uspješna suradnja s američkim bandoneonistom Peterom Soave.

Tijekom svog umjetničkog djelovanja posebnu pozornost obraća na Ciklus koncerata komorne glazbe pod nazivom „ČETIRI GODIŠNJA DOBA“. Radi se o četiri koncerta kroz kalendarsku godinu, koji se zovu PROLJEĆE, LJETO, JESEN, ZIMA. Održavaju se u maloj dvorani V. Lisinskoga u Zagrebu, a repriziraju se u manjim mjestima Hrvatske. Na svakom koncertu Kvartet ugošćuje jednog ili više priznatih i poznatih glazbenika iz RH i inozemstva. Također na svakom koncertu se na inicijativu bračnog para Rucner, osnivača kvarteta, praizvedbe jedno ili više suvremenih djela hrvatskih i inozemnih skladatelja. Riječ je o jedinom takvom projektu u RH. Projekt je od prvog dana podržan od Ministarstva kulture RH i Ureda za kulturu Grada Zagreba. Do sada je Kvartet Rucner praizveo više od 100 skladbi hrvatskih i inozemnih autora.

Za svoj dosadašnji rad dobili su dvije prestižne nagrade: Diplomu Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i nagradu Vatroslav Lisinski koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja za doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu.

Kroz protekle godine Ciklus koncerata komorne glazbe pod nazivom „ČETIRI GODIŠNJA DOBA“ Kvartet je ugostio preko 200 glazbenika i praizveo preko 100 skladbi.

Kvartet Rucner je redovito promovirao hrvatske skladatelje na svojim mnogobrojnim gostovanjima u RH i inozemstvu (Italija, Francuska, Poljska, Austrija, Švicarska, Egipat, Izrael, Kina, Australija, Španjolska, Grčka, Njemačka, Litva, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska).

Kvartet kroz sve godine svoga djelovanja podržava mlade talentirane glazbenike omogućivši im nastupe na svojim koncertima.