You are currently viewing JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak

Na temelju članka 40 i 41 Zakona o ustanovama Narodne Novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i članka 41 i 42 Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 4. sjednici održanoj 29. listopada 2013. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak.

Za ravnatelja Doma kulture može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava sljedeće:

– završen filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih djelatnosti

– pet godina radnog iskustva na poslovima srodne kulturne djelatnosti.

Ravnatelj se imenuje na 4. godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

– životopis

– uvjerenje o završenom fakultetu (školskoj spremi)

– domovnicu

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci)

– potvrdu o radnom iskustvu

– pisani prijedlog programa vođenja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak za četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Dom kulture Kristalna kocka vedrine, Šetalište Vladimira Nazora 12, 44000 Sisak, s naznakom: >>Natječaj za izbor ravnatelja<<.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Upravno vijeće
Doma kulture Kristalna kocka vedrine
Predsjednik Upravnog vijeća
Stanislav Radičanin

zp8497586rq