You are currently viewing Kazališni band sudjelovao u humanitarnoj akciji Rotary cluba Sisak

Kazališni band sudjelovao u humanitarnoj akciji Rotary cluba Sisak

Kazališni band Doma kulture Sisak i Lela Kaplowitz sudjelovali su u humanitarnoj akciji “Noć sto večera” koju je organizirao Rotary club Sisak. Humanitarna akcija koja je održana 21. svibnja 2015. godine organizirana je u korist dječjeg odjela Opće bolnice dr. Ivo Pedišić.