You are currently viewing Kraljevnu pogledala djeca DV Sisak Stari

Kraljevnu pogledala djeca DV Sisak Stari

Djeca Dječjeg vrtića Sisak Stari danas, 4. svibnja 2015. godine pogledala su interaktivnu predstavu “Kraljevna na zrnu graška” koju je za njih izvelo Amatersko kazalište Sisak. Gledajući priču o najosjetljivijoj kraljevni na svijetu, djeca su aktivno i sudjelovala u njoj komentirajući samu priču. Predstavu je režirao Silvije Vadla, a glume: Marijana Barišić, Tea Andrijanić, Danijel Radić i Silvije Vadla. Ova predstava je poklon za osvojenu nagradu na ovogodišnjem Fašniku.