You are currently viewing Ljubavna komedija “Vrzino kolo” u Sisku
Svečanost u Gradskom kazalištu 'Joza Ivakić'

Ljubavna komedija “Vrzino kolo” u Sisku

Na 11. Prologu gostuje ljubavna komedija „Vrzino kolo” Gradskog kazališta “Joza Ivakić” Vinkovci u koprodukciji s Hrvatskim kazalištem iz Pečuha i to u nedjelju, 21.10.2018. godine u 20 sati u Domu kulture Sisak. Riječ je o ljubavnoj komediji s velikim glumačkim ansamblom, ovo je predstava u kojoj sudjeluje i folklorni ansambl Lisinski, a etnografski obrađuje nekoliko segmenata građanskog života između svjetskih ratova. S jedne strane predstava donosi pučku tradiciju, kao što su ljubavni odnosi, ljubavni zapleti, ljepota govora i glazbe, a s druge strane dva su čina napisana kao vodvilj.

“Vrzino kolo” u kojem se sve događa,  je kolo u kojem svatko želi biti glavni, svatko vuče na svoju stranu i stvara se metež. Muško – ženska tema bit će interesantna dokle god bude muškaraca i žena, a osobito dokle god bude muškaraca koji kao mala djeca vole uzeti igračku s kojom se netko drugi igra. Ljepota Ivakićevog  „Vrzinog kola“ je i u tome što s jedne strane donosi pučku tradiciju, a to su ljubavni odnosi, ljubavni zapleti, ljepota govora, glazbe, a s druge strane dva su čina napisana kao vodvilj, po kazališnim normama koje su bile u tom trenutku aktualne i moderne. Ivakić spaja najbolje od velikog kazališta i tradicijskog pučkog teatra. Režiju potpisuje Vjekoslav Janković, a u predstavi glume: Ivan Ćaćić, Matea Marušić, Katarina Baban, Denis Brižić, Hrvoje Seršić, Selena Andrić, Goran Smoljanović , Katarina Kristić, Vladimir Andrić te plesači iz FA Lisinski Vinkovci.