You are currently viewing Na rubu pameti

Na rubu pameti

Miroslav Krleža: Na rubu pameti

Režija, adaptacija teksta, gluma: Dragan Despot

Glazba: Arsen Dedić

Predstavu o pobuni intelektualca protiv licemjerja građanskog društva gledale su tada i brojne osobe zvučnih kazališnih, književnih i filmskih imena poput Krste Papića i Predraga Matvejevića. Da je riječ o kvalitetnoj izvedbi svjedoče i brojne nagrade poput: Nagrada “Vladimir Nazor”, Vjesnikova nagrada “Dubravko Dujšin”, Nagrada “Marul” za dramaturšku obradu i interpretaciju na Marulovim danima u Splitu, nagrada čitatelja Slobodne Dalmacije za najbolje glumačko ostvarenje na Marulovim danima, nagrada “Fabijan Šovagović” za najboljeg glumca na Festivalu glumca u Vunkovcima.

Sezona 2007. / 2008.

 

na-rubu-pameti-plakat