You are currently viewing Najava programa Doma kulture Sisak na Mreži TV

Najava programa Doma kulture Sisak na Mreži TV

Ravnateljica Doma kulture Kristalna kocka vedrine Gradskog kazališta Sisak, Tanja Tole Majstorović, za Sisačku je panoramu danas dala izjavu te najavila KULturno LJETO KKV-a koje počinje 21.6.2020. godine te traje sve do 24.7.2020. godine. Osim toga najavila je kako od ovog vikenda počinju projekcije filmova u sisačkom kinu. Sisačka panorama može se pogledati ovoga četvrtka, 28.5.2020. godine od 19.30 sati na Mreža TV.