You are currently viewing Otvorenje izložbe natječajnih radova za izradu rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia

Otvorenje izložbe natječajnih radova za izradu rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia

U galeriji sv. Kvirin u Domu kulture Kristalna kocka vedrine u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 13 sati bit će otvorena izložba natječajnih radova za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia. Tom prilikom bit će izložen pobjednički rad te i svi ostali radovi koji su sudjelovali u natječaju kojeg je raspisao Grad Sisak. Na natječaj su u propisanom roku pristigla četiri rada, a pobjednički rad potpisuje grupa autora Sara Jurinčić, Aleksandar Matijašević, Dino Mišković i Tatjana Barišić-Antolić. Grad Sisak raspisao je javni natječaj u cilju dobivanja kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika –Siscia, koje će poslužiti kao podloga za ishođenje projekte dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju zgrade Interpretacijskog centra Segestika-Siscia.

Dijelovi grada Siska izgrađeni su izravno na ruševinama rimske Siscije i pretpovijesne Segestike, a arheološki značaj i potencijal je takvog obima i slojevitosti da parcijalne prezentacije do sada nisu dostatne u smislu interpretacije bogatog arheološkog područja. Interpretacijom arheološkog područja Segestika – Siscia u industrijskim zgradama tvorničkog kompleksa Segestica, koji se nalazi unutar arheološke zone Segestika-Siscia, izravno će se interpretirati ostaci rimske arhitekture u Arheološkom parku, kreirat će se multifunkcionalni arheološki centar te će pored objedinjavanja stručnih i znanstvenih aspekata arheološke baštine biti otvoren široj javnosti i prilagođen svim skupinama korisnika.

Za potrebe Interpretacijskog centra Grad Sisak je namijenio zgradu tvornice špirita, punjenja ugljične kiseline, zgradu za denaturiranje špirita i tvornički dimnjak Segestice te će na taj način valorizirati i taj dio graditeljske baštine, a zajedno s Arheološkim parkom sv. Kvirina činiti svojevrstan muzejski kvart koji će podići kvalitetu života u tom dijelu Siska.