You are currently viewing “Pčelice, pazi!”, kostimirana eko predstava za djecu

“Pčelice, pazi!”, kostimirana eko predstava za djecu

Teatar Don Hihot s kostimiranom eko predstavom za djecu “Pčelice, pazi!” gostuje u Domu kulture Sisak u srijedu, 10.2.2016. godine u 10 sati. Dok pčelica Evica radi med i ostale proizvode od meda te se priprema za predavanje u svojem laboratoriju, nešto je počne ometati… Nije niti sama svjesna o čemu se radi. Tek kada upali televizor, vidi da je strašni mobitel u njezinoj šumi i da u njoj želi graditi još više stupova. Posjet na predstavu je organiziran.