You are currently viewing Poštovani korisnici usluga Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak!

Poštovani korisnici usluga Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak!

Zbog trenutne situacije u Hrvatskoj vezano uz epidemiju korona virusa (COVID-19) od osobitog je interesa zaštita zdravlja svih građana. Povrat novca za kupljene ulaznice na blagajni bit će moguć nakon što se poboljša epidemiološka situacija o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.