You are currently viewing Predstava za djecu Crna Petra

Predstava za djecu Crna Petra

Predstava za djecu “Crna Petra” Kazališta Mala scena gostovala je u utorak, 29.11.2016. godine u 10 sati u Domu kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, a predstava je bila organizirana za djecu Dječjeg vrtića Sisak Stari i Sisak Novi. Priča je to o dvije naoko obične djevojčice i prijateljice koje rade sve što rade i druga djeca; igraju se i istražuju svijet ostajući pritom uvijek u granicama dopuštenog i prihvatljivog. No, od trenutka kada otkriju blizinu i prisutnost virtualnog svijeta, njihov život naglo se mijenja. Uzbudljiva i prepuna mogućnosti, virtualnost ih uvlači u različite uloge i situacije o kojima nikada nisu ni sanjale.