You are currently viewing Školarci tijekom praznika savladavaju glazbene vještine

Školarci tijekom praznika savladavaju glazbene vještine

Sva djeca mogu savladati osnovne glazbene vještine, odnosno naučiti kretati se u ritmu i pjevati u tonalitetu. Upravo to savladavaju polaznici ljetne glazbene radionice pod vodstvom Branka Kužnara i Branka Badanjak u Učilištu Doma kulture Sisak. Desetak polaznika savladavaju sviranje klavijatura, bubnjeva i gitare na pjesmi Pink Floyd-a “Another Brick in the wall”.