You are currently viewing Dani Dječjeg vrtića Sisak Stari

Dani Dječjeg vrtića Sisak Stari

Obilježavanje Dana Dječjeg vrtića Sisak Stari i dvije velike obljetnice 70 godina objekta Ciciban i 40 godina objekta Pčelica održava se od 18. do 21.4.2017. godine. U utorak, 18.4.2017. godine u 18 sati u Domu kulture Sisak održat će se promocija novog nosača zvuka i svečani koncert “Tičeki i gosti”.