You are currently viewing Koncertom Hrvatskog baroknog ansambla započinju 23. Dani glazbe M.Miletića

Koncertom Hrvatskog baroknog ansambla započinju 23. Dani glazbe M.Miletića

Koncertom Hrvatskog baroknog ansambla započinju 23. Dani glazbe Miroslava Miletića, u utorak, 10.10.2023. s početkom u 19 sati u Domu INA rafinerije. Uz ansambl gostuju solisti Pavao Mašić, orgulje; Stjepan Nodilo, barokna oboa i Krešimir Fabijanić, barokna truba. Ulaz na koncert je slobodan.

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno obaviještenu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja glazbenike mlađe generacije, zaljubljenike u iskonski zvuk i stilski osviještenu interpretaciju koja je u skladu s duhom i poetikom vremena u kojem je nastala. Ravnateljica ansambla je renomirana violinistica Laura Vadjon.

Program

Luka Sorkočević 
Uvertira br. 1 u G-duru

Georg Friderich Handel
Uvertira operi Atalanta, HWV 35          
OuvertureAllegroAndante

Concerto grosso u F-duru, op. 6 br. 9, HWV 327           
Largo- Allegro – Larghetto (Siciliana) – Allegro (Fuga)– Menuet – Gigue

Koncert u g-molu za orgulje i orkestar op. 4 br.1, HWV  289
Larghetto e staccato – Allegro – Adagio – Allegro

Suita u D-duru za trubu i gudače, HWV 349
Uvertira – Allegro -Arie – Bourrée – Marche

Uvertira operi Il pastor fido, HWV 8a   
Ouverture- Largo- Allegro- Menuet- Adagio- Allegro