You are currently viewing Oživljene španjolske lutke iz predstave “Sedam kozlića”

Oživljene španjolske lutke iz predstave “Sedam kozlića”

U Kazalištu 21 danas, 14.9.2016. godine oživljene su lutke iz Španjolske. Naime, djeca iz vrtića Sisak Stari i Sisak Novi pogledali su lutkarsku predstavu “Sedam kozlića” koja je u Sisku održana u sklopu 49. Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF. Riječ je o programskoj suradnji KUC Travno i Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak.