You are currently viewing Plesni seminar “Od koreografije do plesne predstave”

Plesni seminar “Od koreografije do plesne predstave”

Ove godine obilježava se jubilarni 30. Susret hrvatskih plesnih ansambala pa u suradnji s Hrvatskim saborom kulture, Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije i Domom kulture Kristalna kocka vedrine Sisak održat će se dvodnevni seminar za voditelje i plesače plesnih skupina, grupa i ansambala te redatelje, glumce i voditelje amaterskih kazališta i udruga pod nazivom “Od koreografije do plesne predstave” koji će biti održan 6. i 7. travnja 2019. u Sisku, u Kazalištu 21 u Sisku (Oktavijana Augusta 5, Sisak).
Voditeljica seminara je Jasminka Petek Krapljan.
SATNICA seminara je sljedeća:
subota, 6. 4. 2019. / od 15:00 do 20:00
nedjelja, 7. 4. 2019. / od 10:00 do 14:00 sati

Sažetak iz programa seminara:
Prvi dio: Uvodno predavanje i kratka povijest Plesnog studija, proces rada na plesnoj predstavi uz prikazivanje video snimaka i fotografija, s konkretnim primjerima u prostoru koji bi se kroz sekvence i improvizaciju složile u kraće etide. Primjeri inspiracije glazbom, slikarstvom, literaturom, situacijama iz svakodnevnog života. Od plesnih improvizacija do dramaturški oblikovane cjeline. Uloga glazbe, svjetla, rekvizita i scenografije u plesnoj predstavi.
Drugi dio: Od ideje do plesne predstave – izvedba radova sudionika seminara, kreativnost u korištenju rekvizita, zajednički komentar sudionika i voditelja.

Za članove plesnih skupina, grupa, studija i ansambala koji su učlanjeni u Hrvatski sabor kulture i uredno podmiruju članarinu ovaj je seminar besplatan, dok ostali polaznici (ne-članovi HSK) plaćaju kotizaciju u iznosu od 250,00 kn (po osobi).
Trošak prehrane i smještaja je o vlastitom trošku sudionika. Smještaj je moguće rezervirati u Hotelu Panonija (Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, Sisak) Tel: +385 44 515 600, recepcija@hotel-panonija.hr.
Svi zainteresirani za pohađanje ovog seminara moraju dostaviti do 3. 4. 2019. Hrvatskom saboru kulture ispunjenu prijavnicu. Prijavnicu možete poslati poštom, faxom (01/4621-738) ili e-poštom na ples@hrsk.hr. U slučaju iznimnog odaziva Hrvatski sabor kulture ima pravo reducirati broj polaznika u cilju uspješnog rada na seminaru.
Plaćanje kotizacije (za ne-članice HSK) vrši se na račun Hrvatskog sabora kulture, najkasnije do 3. 4. 2019. Na uplatnici je potrebno navesti sljedeće podatke:
 Platitelj – upišite puni naziv udruge čiji predstavnik dolazi na seminar ili ime i prezime fizičke osobe koja na seminar dolazi o vlastitom trošku
 Poziv na broj primatelja – upišite OIB platitelja
 Opis plaćanja – upišite “Seminar za voditelje plesnih skupina”
 Podaci o primatelju uplate:
Hrvatski sabor kulture
Ulica kralja Zvonimira 17
10000 Zagreb
OIB: 45263394181
IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Kopiju potvrde o izvršenoj uplati potrebno je priložiti uz prijavnicu.

Upoznajte i voditeljicu seminara:
JASMINKA PETEK KRAPLJAN
Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, trenutno je voditeljica Plesnog studija Doma kulture Kristalna kocka Vedrine. Dobitnica je niza nagrada za režiju, koreografiju, koreografske inovacije i istraživanje u kazalištu (šezdesetak predstava za djecu i odrasle). Godišnju nagradu Grada Siska 2012. god. dobila je za uspješan pedagoški i kreativni rad s djecom i mladima na području suvremenog plesa. Članica je Stručnog savjeta Hrvatskog sabora kulture za plesnu kulturu.

PRIJAVNICA-plesni seminar