You are currently viewing Početak rada radionica Kreativnog učilišta u sezoni 2023./2024.

Početak rada radionica Kreativnog učilišta u sezoni 2023./2024.

Kreativno učilište Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, u novoj školskoj godini 2023./2024., započinje s radom u Domu INA rafinerije prema sljedećem rasporedu:

Dramski studio “Kocka” ( 5.-8.r. OŠ) nedjeljom, počevši od 17.9.2023. u vremenu od 10,45 do 12,15 sati.
Dramski studio “Kockica” ( 1.- 4.r. OŠ) nedjeljom, počevši od 17.9.2023. u vremenu od 12,30 do 13,50 sati.

Baletni i Plesni studio subotom, počevši od 16.9.2023.:
9,00 – 10,00 / Predškolska grupa
10,00 – 11,30 / Školska grupa 1
11,30 – 13,00 / Školska grupa 2
13,00 – 14,30 / Školska grupa 3
14,30 – 16,00 / Plesni studio

Zainteresirani mogu se pridružiti u školske grupe Baletnog studija te Dramski studio Kocka do kraja rujna. Potrebno je popuniti pristupnicu i dostaviti na mail domkkv@domkkv.hr.

PRISTUPNICA

Pridruži se!