You are currently viewing Početak rada radionica Kreativnog učilišta Doma kulture KKV Sisak

Početak rada radionica Kreativnog učilišta Doma kulture KKV Sisak

Kreativno učilište Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, u novoj školskoj godini 2022./2023., započinje s radom prema sljedećem rasporedu:

Dramski studio “Kockica” ( 1.-4.r. OŠ) nedjeljom, počevši od 18.9.2022. u vremenu od 11,45 do 13,15 sati.
Dramski studio “Kocka” ( 5. i 6.r. OŠ) nedjeljom, počevši od 18.9.2022. u vremenu od 10,00 do 11,30 sati.

Baletni i Plesni studio subotom, počevši od 17.9.2022.:
9,00 – 10,00 / Predškolska grupa
10,00 – 11,30 / Školska grupa 1
11,30 – 13,00 / Školska grupa 2
13,00 – 14,30 / Školska grupa 3
14,30 – 16,00 / Plesni studio

Zainteresirani mogu se pridružiti do kraja rujna. Potrebno je popuniti pristupnicu i dostaviti na mail domkkv@domkkv.hr ili u poštanski sandučić u Kazalištu 21.

PRISTUPNICA

Pridruži se!