You are currently viewing Predškolske grupe

Predškolske grupe

Predškolske grupe
uzrast polaznika: djeca od 4 do 6 godina
Trajanje tečaja: 1 školski sat, 2 puta tjedno tijekom školske godine

Program rada:
S djecom predškolske dobi plešući razvijamo bazne elemente: sluh, ritam, brzinu, spretnost i koordinaciju. Vježbanje se odvija uz glazbu prilagođenu njihovoj dobi koja je popraćena pričom u kojoj aktivno sudjeluju. Cilj je ovog programa da djeca prepoznaju i usvoje elemente plesa i plesnih vještina, da memoriraju i ponavljaju jednostavne plesne fraze, prepoznaju, razlikuju i reproduciraju jednostavni plesni vokabular, stvaraju jednostavnu plesnu sekvencu te prezentiraju vlastiti ples drugima. Posebna pažnja posvećuje se razvoju mašte, stvaralaštva, pažnje i koncentracije.
Naši satovi omogućuju djetetu da upozna područje plesa, da se dobro zabavi i igra, ali i da istovremeno nauči i ponešto o ozbiljnom plesnom radu, koristeći vlastitu maštu.
Rezultati i način rada se prezentiraju na javnom satu za roditelje na polugodištu i kraju školske godine , na polugodišnjoj i godišnjoj produkciji studija, te u predstavama Baletnog studija u kojoj i najmlađi zauzimaju važno mjesto.