You are currently viewing Probe Baletnog studija počinju od utorka, 13.9.2016. godine

Probe Baletnog studija počinju od utorka, 13.9.2016. godine

Probe Baletnog studija Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak počinju od utorka, 13.9.2016. godine u Kazalištu 21 prema sljedećem rasporedu:

* predškolska grupa – ponedjeljak i srijeda od 17,30 sati
* školska grupa godište 2009./2010. – ponedjeljak i srijeda od 18,15 sati
* grupa 2008. godište – ponedjeljak i srijeda od 19 sati
* grupa 2009. godište – utorak i četvrtak od 18,15 sati
* grupa 2007. godište – utorak i četvrtak od 19 sati
* grupa 2003./2004. godište – utorak od 20 sati i petak od 19,30 sati
* grupa 2005./2006. godište – četvrtak od 20 sati

* Plesni studio – petak od 20,15 sati
* Plesni teatar – ponedjeljak od 20 sati