You are currently viewing Sisačka šarena inkluzija u gostima u Kazalištu 21

Sisačka šarena inkluzija u gostima u Kazalištu 21

Sisačka šarena inkluzija, projekt UNICEF-a i Grada Siska te voditeljice Đurđice Friš nastavio se danas, 21. ožujka 2016.g, u Kazalištu 21 obilježavanjem Svjetskog dana kazališta i Dana lutkarstva. U projekt su uključeni predškolci romske nacionalne manjine, predškolci s teškoćama u razvoju, predškolci u udomiteljskim obiteljima, ali i ostali predškolci. S naglaskom na dječja prava i obveze djeca Dječjeg vrtića Sisak Novi (Maslačak) i Dječjeg vrtića Sisak Stari (Predškola Hrastelnica, Različak) participirala su u programu prvim javnim izvedbama kroz dramski nastup, ples i pjesmu.