You are currently viewing Tribina “Nove tendencije u memorijalizaciji djece kao žrtava ratova”

Tribina “Nove tendencije u memorijalizaciji djece kao žrtava ratova”

U organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Siska održat će se tribina “Nove tendencije u memorijalizaciji djece kao žrtava ratova” u petak, 27.2.2015. godine u 18 sati u Kazalištu 21. Na tribini će govoriti Tonka Maleković i Irena Bekić o projektu “Pukotine”, Edin Ramulić i Elma Selman o sjećanju na djecu ubijenih u Prijedoru, Dana Budisavljević o filmu “Dianina lista” i Nataša Mataušić o ustaškom logoru za djecu u Sisku.