You are currently viewing Za komediju “Tvorničke postavke” tražila se ulaznica više

Za komediju “Tvorničke postavke” tražila se ulaznica više

Snažna ljubav između sisačke publike i teatra ne jenjava. Tako se i sinoć za predstavu Tvorničke postavke, Kazališta Moruzgva, veselu komediju s četvero vrhunskih glumaca: Ane Begić Tahiri, Amara Bukvića, Ive Jerković i Ivana Čuića, tražila iznova ulaznica više.