You are currently viewing Edukacija “Jačanje kompetencije”

Edukacija “Jačanje kompetencije”

U organizaciji Savjetovališta za djecu i mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak u  srijedu, 30.1.2019. godine od 9 do 17,30 u Galeriji sv. Kvirin održat će se edukacija u okviru edukativnog programa “Jačanje kompetencija”. Edukativni program namijenjen je stručnim suradnicima u školama i djelatnicima u socijalnoj skrbi i ustanovama koje se bave zaštitom djece i mladih sa ciljem podizanja znanja iz različitih dijelova psihologije.