You are currently viewing Jasminka Petek – Krapljan izabrana u Stručni savjet za ples Hrvatskog sabora kulture

Jasminka Petek – Krapljan izabrana u Stručni savjet za ples Hrvatskog sabora kulture

Hrvatski sabor kulture izabrao je plesnu pedagoginju Jasminku Petek – Krapljan za članicu Stručnog savjeta za ples pri Hrvatskom saboru kulture. Jasminka Petek – Krapljan stručni je suradnik za ples u Domu kulture Kristalna kocka vedrine Sisak te voditeljica Baletnog i Plesnog studija Doma kulture.

Stručni savjet za ples Hrvatskog sabora kulture, uz Jasminku Petek – Krapljan, čine još i Vlasta Kaurić, prof. mentor ritmike i plesa i Kornelija Kosanović Drvar, univ. bacc. educ. Art., izabrane na razdoblje od 4 godine.