You are currently viewing Radionice za učenike ljetnog produženog boravka

Radionice za učenike ljetnog produženog boravka

U Domu kulture Kristalna kocka vedrine danas, 18. lipnja 2018. godine održane su dvije radionice i to glazbena i likovna radionica za polaznike produženog ljetnog boravaka učenika osnovnih škola grada Siska kojem je domaćin Osnovna škola Braća Ribar. Na glazbenoj radionici pod stručnim vodstvom Branka Kužnara Žana učenici su pjevali dječje pjesme i pjesme o gradu Sisku. Na likovnoj radionici pod stručnim vodstvom Tanje Tole Majstorović izrađivali su razglednice s motivima grada Siska.