You are currently viewing Amfitruon

Amfitruon

Plaut: AMFITRUON (naslov izvornika: T. Macci Plauti Amphitruo)

Redateljica: Katarzyna Deszcz
Dramaturg, scenograf i kostimograf: Andrzej Sadowski
Skladatelj: Mate Matišić
Tehnika: Aleksandar Franjić i Čedomir Marinković
Inspicijent: Radmila Brodarac

Glume: Goran Malus, Zoran Kelava, Davor Svedružić, Helena Kalinić, Igor Golub, Damir Borojević, Vlasta Golub, Davorka Horvat

U prologu Amfitruona, sam nas Bog Merkurije – rimski bog lutkarstva, trgovanja i informacija – upozorava da ta komedija zauzima posebno mjesto u Plautovu opusu. Radi se o jedinoj njegovoj drami u kojoj aktivno sudjeluju bogovi. Amfitruon je i jedina Plautova komedija s temom iz grčkog mita. Napokon, to je mješavina ozbiljne i komične drame – te će nas opet podsjetiti na Shakespearea. Riječju, Amfitruon je “tragikomedija”…

Premijera: 1.7.2008.