You are currently viewing Urbani festival “Prvi pljesak”

Urbani festival “Prvi pljesak”

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Siska organizira Urbani festival pod nazivom “Prvi pljesak”. Prvi pljesak održat će se u petak, 25.11.2016. godine u 20 sati u Kazalištu 21, a svi prijavljeni osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti i svi ostali pokazat će što znaju. Ulaz je 10 kuna.